Horario Misas

Parroquia de Santa Maria de O Porriño

Calle Ramón González, 57

36400, O Porriño, Pontevedra   

                        Invierno (laborables)                        19:00h

                        Sábados & víspera de festivos        18:00h & 19:30h       

                        Verano (laborables)                           20:00h

                        Sábados & víspera de festivos        19:00h & 20:30h

                        Domingos  y  Festivos                        9:00h y 12:00